Dry Needling

Deze nieuwe behandelmethode behelst het aanprikken van spieren zodanig dat deze op een snelle en langdurige manier kunnen ontspannen. Dit is echter niet hetzelfde als accupunctuur aangezien hierbij vaak oppervlakkig meerdere naalden gedurende lange tijd in het lichaam gezet worden. Dry needling gebruikt hetzelfde soort naald, maar doet dit om een trigger point van een spier te prikkelen.

Een trigger point is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak gerefereerde pijn in een bepaalde zone veroorzaakt. Het aanbrengen van de naald gebeurt pijnloos. Eens deze is ingebracht in de verkrampte zone, gaat de spier zich aanspannen en vervolgens ontspannen.
Meer informatie kan u terugvinden op www.dryneedling.nl