Tarieven

Beste patiënten,

Jaarlijks wordt er door onze beroepsvereniging (Axxon) onderhandeld met het RIZIV en de mutualiteiten over een tariefovereenkomst, ook wel conventie genoemd. Dit jaar is er echter GEEN onderhandelde conventie tot stand gekomen ondanks de inspanningen van onze beroepsvereniging.

Dit leidde er bij de overheid toe om zelf een conventie op te leggen, die door het RIZIV is opgesteld en de steun van onze beroepsvereniging niet heeft gekregen. Concreet houdt dit in dat het honorarium stijgt met 0,79%. Gezien de stijgende inflatie van 9%, is deze indexatie allesbehalve kostendekkend om kwaliteitsvolle therapie te kunnen bieden. De kosten om onze praktijk te runnen zijn enorm toegenomen (gas, elektriciteit, materiaal…). Onze honoraria werden sinds 2019 niet meer geïndexeerd (dit in tegenstelling tot de lonen en uitkeringen). Onze verplaatsingskost werd voor het zoveelste jaar op rij niet opgewaardeerd. Wij krijgen 1,13 euro toeslag voor een huisbezoek (ter vergelijking: een huisarts krijgt 10 euro), wat gezien de hoge brandstofprijs onhoudbaar is.
De overheid staat toe om via deconventionering zelf een verhoging van het honorarium te doen. Dit houdt echter voor de patiënten wel een verminderde terugbetaling van 25% in. Deze maatregel vervalt echter wanneer meer dan 40% van de kinesitherapeuten zich deconventioneert.

De beroepsorganisatie roept op om ons massaal te verzetten tegen deze beslissing en hierdoor een duidelijk signaal te geven aan de overheid dat meer budget noodzakelijk is voor onze sector (en dus ook voor onze patiënten). Wij zien deconventionering als de enige manier om gehoord te worden en dit probleem aan te kaarten. We merken dat dit onderwerp leeft binnen onze beroepsgroep en hopen van harte dat er voldoende kinesitherapeuten deconventioneren (minimaal 40%) zodat de terugbetaling weer maximaal is. Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt tussen geconventioneerde en gedeconventioneerde therapeuten op vlak van terugbetaling voor hun patiënten.

Met heel ons team zetten wij 100% in op bijscholingen, doorgedreven specialisatie en teamoverleg. Om dit te kunnen blijven bieden aan al onze patiënten hebben wij besloten om de opgelegde conventie niet te volgen vanaf 20 juni 2022 en onze tarieven te verhogen vanaf 1 juli 2022. (zie tabel)

Wij doen er alles aan om de gevolgen van deze keuze voor onze patiënten zo veel mogelijk te beperken. Daarom proberen we alles zo goed mogelijk uit te leggen in deze brief.
Wij wensen graag open en eerlijk te communiceren. Spreek gerust uw therapeut aan indien u hierover toch vragen heeft. Wij kijken uit naar onze verdere samenwerking waarin wij zoals steeds dag in, dag uit met hart en ziel het beste zullen geven voor jullie revalidatie. Dank voor jullie begrip en het vertrouwen in onze praktijk.

Met vriendelijke groet,
Sarina, Lobke, Ellen, Jolien en Noémi

Klik hier voor het volledige bestand, alsook de nieuwe tarieven te raadplegen.